Puntuado con 5 de 5 estrellas

Fantastic job

soooooooo cuuuuuuuuuuute! Puntuado con 5 de 5 estrellas

太可爱了 特别是小表情 看得人心都酥了 QwQ

Odoroku bakari Puntuado con 5 de 5 estrellas

Watashi wa kono tēma o totemo aishite! Faiafokkusu ga Japansese yūzā no tame ni, kono defualt tēma ni suru hitsuyō ga arimasu ^ O ^

Puntuado con 5 de 5 estrellas

fit new 32 edition and cute

Puntuado con 5 de 5 estrellas

so cute

Puntuado con 5 de 5 estrellas

Lovely ! One of my favorites.

Puntuado con 5 de 5 estrellas

So pretty and cute, all rolled into one :)