Icono de GA? - Is Google Analytics Installed

GA? - Is Google Analytics Installed 1.0.3.1-signed.1-signed Necesita reiniciarse

por TwisterMc

Checks to see if Google Analytics is installed on any given page.