edrus

About me

Developer Information
Name edrus
User since September 6, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Albanian Dictionary

Faleminderit Rated 4 out of 5 stars

Shpresoj që të vazhdojë të kompletohet dhe të pasurohet akoma më tepër, sidomos me termat e rinj dhe me "aftësinë" që, në rastin e një gërme të shkruajtur gabim, të gjejë fjalët më të përafërta me fjalën e duhur.

This review is for a previous version of the add-on (1.6.3).