Rated 1 out of 5 stars

Pareix que no s'ajusta al idioma que es gasta a l'educació.