removes the space mini 1.0

by waldi

Pomniejsza niepotrzebną wolną przestrzeń na górnym pasku okna