Rated 5 out of 5 stars

Good addon! But please update for firefox 4.0

PS: Tớ cũng là người Sài Gòn nè... Nếu có thể gặp bạn thì hay quá!!!