Icon of Disable Meta-Q

Disable Meta-Q 1.1.1-signed  No Restart

by Eitan Adler

Disables the Meta-Q key