Wymagane rozszerzenie dla kochających Operę / Must have extension for those, who love Opera Rated 5 out of 5 stars

Bardzo dobre rozszerzenie dodające obsługę RSS-ów. Brakuje mi tylko powiadomień z dźwiękiem i możliwością ustawienia własnego bądź jednego z domyślnych dźwięków powiadomienia.
__________________________________

Very good extension, which adds RSS function. I'm missing only a notification with sound and ability to set a custom or one of the default sound notification.

This review is for a previous version of the add-on (1.7.2.1-signed).