QIRIMTATARCA Til Destesi (Crimean Tatar Lang Pack) Version History

47 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 40.0 431.2 kB Works with Firefox 40.0a2 - 40.*

Firefox 40 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 81,5 QIRIMTATARCA
Yüzde 18,5 Türkçe

Teessüf ki, mahalliyleştirme işini qolaylaştırmaq içün qullanılğan MozillaTranslator aletindeki bir illet yüzünden 295 mahalliyleştirme dosyesiniñ biri (şebeke hatalarına dair olğanı) 36.0-38.0.1 sürümleri arasında paketlenmezden evvel qısmen ihrac etile edi ve o til destesi sürümlerine qısmen dahil etilgen edi. Son zamanlar idamecisiz qalğan MozillaTranslator aletindeki bu illetni de menba kodu seviyesinde tüzetip onıñ özel inşasını yapqandan soñ, qısmiy qalğan dosye de 39.0 sürüminde bütünley ihrac etilip paketlengendir.
Bu meseleden dolayı uyğulamada yaraşıqlı olmağan bir sahifege rastlağan qullanıcılar bar ise, lütfen añlayış kösteriñiz.

-------------------------
Firefox 40 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%81,5 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%18,5 Türkiye Türkçesi

Maalesef, mahallîleştirme işini kolaylaştırmak için kullanılan MozillaTranslator aletindeki bir illet yüzünden 295 mahallîleştirme dosyasının biri (şebeke hatalarına dair olanı) 36.0-38.0.1 sürümleri arasında paketlenmeden evvel kısmen ihraç ediliyor idi ve o dil destesi sürümlerine kısmen dahil edilmişti. Son zamanlar idamecisiz kalmış MozillaTranslator aletindeki bu illeti de kaynak kodu seviyesinde düzeltip onun özel inşasını yaptıktan sonra, kısmiy kalmış dosya da 39.0 sürümünde tam ihraç edilip paketlenmiştir.
Bu meseleden dolayı uygulamada yakışıklı olmayan bir sayfaya rastlamış kullanıcılar var ise, lütfen anlayış gösteriniz.

Version 39.0 393.9 kB Works with Firefox 39.0a2 - 39.*

Firefox 39 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 81 QIRIMTATARCA
Yüzde 19 Türkçe

Teessüf ki, mahalliyleştirme işini qolaylaştırmaq içün qullanılğan MozillaTranslator aletindeki bir illet yüzünden 295 mahalliyleştirme dosyesiniñ biri (şebeke hatalarına dair olğanı) 36.0-38.0.1 sürümleri arasında paketlenmezden evvel qısmen ihrac etile edi ve o til destesi sürümlerine qısmen dahil etilgen edi. Son zamanlar idamecisiz qalğan MozillaTranslator aletindeki bu illetni de menba kodu seviyesinde tüzetip onıñ özel inşasını yapqandan soñ, qısmiy qalğan dosye de 39.0 sürüminde bütünley ihrac etilip paketlengendir.
Bu meseleden dolayı uyğulamada yaraşıqlı olmağan bir sahifege rastlağan qullanıcılar bar ise, lütfen añlayış kösteriñiz.

-------------------------
Firefox 39 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%81 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%19 Türkiye Türkçesi

Maalesef, mahallîleştirme işini kolaylaştırmak için kullanılan MozillaTranslator aletindeki bir illet yüzünden 295 mahallîleştirme dosyasının biri (şebeke hatalarına dair olanı) 36.0-38.0.1 sürümleri arasında paketlenmeden evvel kısmen ihraç ediliyor idi ve o dil destesi sürümlerine kısmen dahil edilmişti. Son zamanlar idamecisiz kalmış MozillaTranslator aletindeki bu illeti de kaynak kodu seviyesinde düzeltip onun özel inşasını yaptıktan sonra, kısmiy kalmış dosya da 39.0 sürümünde tam ihraç edilip paketlenmiştir.
Bu meseleden dolayı uygulamada yakışıklı olmayan bir sayfaya rastlamış kullanıcılar var ise, lütfen anlayış gösteriniz.

Version 38.0.1.1-signed 388.7 kB Works with Firefox 38.0a2 - 38.*

Firefox 38.0.1 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 80,65 QIRIMTATARCA
Yüzde 19,35 Türkçe

Teessüf ki, mahalliyleştirme işini qolaylaştırmaq içün qullanılğan MozillaTranslator aletindeki bir illet yüzünden 294 mahalliyleştirme dosyesiniñ 6sı 38.0 sürüminiñ paketlemesinden evvel ihrac etilmegen edi ve o til destesine dahil etilmegen edi (aynı sebepten 37.0 sürüminde de 5 dosye eksik edi). MozillaTranslator aletindeki illetni menba kodu seviyesinde tüzetip onıñ özel inşasını yapqandan soñ, eksik qalğan dosyeler de ihrac etilip bu yañı, tüzetilgen 38.0.1 sürümi neşretile.
Bu meseleden dolayı uyğulamada ğarip davranışlarğa rastlağan qullanıcılar bar ise, lütfen añlayış kösteriñiz.

-------------------------
Firefox 38.0.1 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%80,65 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%19,35 Türkiye Türkçesi

Maalesef, mahallîleştirme işini kolaylaştırmak için kullanılan MozillaTranslator aletindeki bir illet yüzünden 294 mahallîleştirme dosyasının 6sı 38.0 sürümünün paketlemesinden evvel ihraç edilmemişti ve o dil destesine dahil edilmemişti (aynı sebepten 37.0 sürümünde de 5 dosya eksik edi). MozillaTranslator aletindeki illeti kaynak kodu seviyesinde düzeltip onun özel inşasını yaptıktan sonra, eksik kalmış dosyalar da ihraç edilip bu yeni, düzeltilmiş 38.0.1 sürümü neşrediliyor.
Bu meseleden dolayı uygulamada garip davranışlara rastlamış kullanıcılar var ise, lütfen anlayış gösteriniz.

Version 38.0.1-signed 381.4 kB Works with Firefox 38.0a2 - 38.*

Firefox 38 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 80,65 QIRIMTATARCA
Yüzde 19,35 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 38 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%80,65 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%19,35 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 37.0.1-signed 378.0 kB Works with Firefox 37.0a2 - 37.*

Firefox 37 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 79,7 QIRIMTATARCA
Yüzde 20,3 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 37 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%79,7 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%20,3 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 36.0 376.2 kB Works with Firefox 36.0a2 - 36.*

Firefox 36 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 79,6 QIRIMTATARCA
Yüzde 20,4 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 36 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%79,6 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%20,4 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 35.0 377.4 kB Works with Firefox 35.0a2 - 35.*

Firefox 35 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 79,5 QIRIMTATARCA
Yüzde 20,5 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 35 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%79,5 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%20,5 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 34.0 376.9 kB Works with Firefox 34.0a2 - 34.*

Firefox 34 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 78,9 QIRIMTATARCA
Yüzde 21,1 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 34 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%78,9 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%21,1 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 33.0 358.3 kB Works with Firefox 33.0a2 - 33.*

Firefox 33 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 77,9 QIRIMTATARCA
Yüzde 22,1 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 33 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%77,9 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%22,1 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 32.0 353.2 kB Works with Firefox 32.0a2 - 32.*

Firefox 32 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 77,75 QIRIMTATARCA
Yüzde 22,25 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 32 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%78,75 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%22,25 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 31.0 352.7 kB Works with Firefox 31.0a2 - 31.*

Firefox 31 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 78,1 QIRIMTATARCA
Yüzde 21,9 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 31 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%78,1 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%21,9 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 30.0 306.5 kB Works with Firefox 30.0a2 - 30.*

Firefox 30 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 77,9 QIRIMTATARCA
Yüzde 22,1 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 30 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%77,9 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%22,1 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 29.0 305.5 kB Works with Firefox 29.0a2 - 29.*

Firefox 29 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 77,6 QIRIMTATARCA
Yüzde 22,4 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 29 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%77,6 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%22,4 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 28.0 300.2 kB Works with Firefox 28.0a2 - 28.*

Firefox 28 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 76,9 QIRIMTATARCA
Yüzde 23,1 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 28 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%76,9 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%23,1 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 27.0 295.5 kB Works with Firefox 27.0a2 - 27.*

Firefox 27 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 76,6 QIRIMTATARCA
Yüzde 23,4 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 27 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%76,6 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%23,4 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 25.0 287.5 kB Works with Firefox 25.0a2 - 25.*

Firefox 25 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 75,75 QIRIMTATARCA
Yüzde 24,25 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 25 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%75,75 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%24,25 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 24.0.2 284.4 kB Works with Firefox 24.0a2 - 24.*

Firefox 24 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 75,4 QIRIMTATARCA
Yüzde 24,6 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Buna bağlı olaraq, AMO'nıñ bir eklenti sürüminiñ azamiy sürümini hataen yükseltmemesi içün 24.0.2 sürüminden itibaren eklentige bir muvaqqat çezim ayarlaması da eklengendir.

-------------------------
Firefox 24 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%75,4 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%24,6 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Buna bağlı olarak, AMO'nun bir eklenti sürümünün azamî sürümünü hataen yükseltmemesi için 24.0.2 sürümünden itibaren eklentiye bir geçici çözüm ayarlaması da eklenmiştir.

Version 23.0 282.9 kB Works with Firefox 23.0a2 - 23.*

Firefox 23 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 74,8 QIRIMTATARCA
Yüzde 25,2 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 23 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%74,8 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%25,2 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 22.0 281.2 kB Works with Firefox 22.0a2 - 22.*

Firefox 22 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 74,75 QIRIMTATARCA
Yüzde 25,25 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 22 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%74,75 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%25,25 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 21.0 280.5 kB Works with Firefox 21.0a2 - 21.*

Firefox 21 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 74 QIRIMTATARCA
Yüzde 26 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 21 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%74 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%26 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 20.0 264.8 kB Works with Firefox 20.0a2 - 20.*

Firefox 20 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 73,75 QIRIMTATARCA
Yüzde 26,25 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 20 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%73,75 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%26,25 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 19.0.1 260.0 kB Works with Firefox 19.0a2 - 19.*

Firefox 19 içün yañartılğandır. İlâveten, eklentiniñ türüniñ 16.0 çıqarılışından berli "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirilgen olması ışığında, Mozilla tarafından eklentilerniñ telif qabiliyeti idaresinde yapılğan deñişiklikke uyğunlıq içün "qurulım tecellisi"nde "talapkâr telif qabiliyeti" bayrağı ("doğru" qıymeti ile) tayin etilgendir.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 73,33 QIRIMTATARCA
Yüzde 26,67 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 19 için güncellenmiştir. İlâveten, eklentinin türünün 16.0 çıkarılışından beri "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirilmiş olması ışığında, Mozilla tarafından eklentilerin telif kabiliyeti idaresinde yapılmış değişikliğe uygunluk için "kurulum tecellisi"nde "talepkâr telif kabiliyeti" bayrağı ("doğru" kıymetiyle) tayin edilmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%73,33 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%26,67 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 19.0.1-signed 259.9 kB Works with Firefox 19.0a2 and later

Firefox 19 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 73,33 QIRIMTATARCA
Yüzde 26,67 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 19 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%73,33 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%26,67 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 18.0.1-signed 258.2 kB Works with Firefox 18.0a2 and later

Firefox 18 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 73 QIRIMTATARCA
Yüzde 27 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 18 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%73 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%27 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 17.0.1-signed 253.7 kB Works with Firefox 17.0a2 and later

Firefox 17 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 72,75 QIRIMTATARCA
Yüzde 27,25 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı 16.0 sürüminden berli eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)). Bundan dolayı, 16.0 sürüminden evvelki bir sürümni qurğan qullanıcılarnıñ uyğulamanıñ 17.0 sürümine yañartqandan soñ eklentiniñ 17.0 sürümini elden yañıdan qurmaları kerektir. Alternativ yanaşım: Firefox 18'ge qadar bekleseñiz, o zaman avtomatik yañartmalarnıñ tekrar çalışacağı beklene (olarğa şimdi mania olğan illetniñ o çıqarılışta tüzetilgen olacağı beklene).

-------------------------
Firefox 17 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%72,75 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%27,25 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı 16.0 sürümünden beri eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)). Bundan dolayı, 16.0 sürümünden evvelki bir sürümü kurmuş olan kullanıcıların uygulamanın 17.0 sürümüne güncelledikten sonra eklentinin 17.0 sürümünü elden yeniden kurmaları gerektir. Alternatif yaklaşım: Firefox 18'e kadar bekleseniz, o zaman otomatik güncellemelerin tekrar çalışacağı bekleniyor (onlara şimdi mani olan illetin o çıkarılışta düzeltilmiş olacağı bekleniyor).

Version 16.0.1-signed 252.1 kB Works with Firefox 16.0a2 and later

Firefox 16 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 72,5 QIRIMTATARCA
Yüzde 27,5 Türkçe

Formal olaraq, eklentiniñ qurulmasını qolaylaştırması (başqa bir eklentige yaki qullanıcınıñ bir ayarnı el ile deñiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox beñzetmesi hususiyetlerine sahip olğanından dolayı eklentiniñ türü "til destesi"nden "uzantı"ğa deñiştirtilgendir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip edi (bir nevi eski usulğa qaytış sayılabilir)).

-------------------------
Firefox 16 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%72,5 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%27,5 Türkiye Türkçesi

Formal olarak, eklentinin kurulmasını kolaylaştırması (başka bir eklentiye veya kullanıcının bir ayarı el ile değiştirmesine bağlı olmaması) ve Türkçe Firefox benzetmesi hususiyetlerine sahip olduğundan dolayı eklentinin türü "dil destesi"nden "uzantı"ya değiştirtilmiştir (eskide de bir müddet uzantı türüne sahip idi (bir nevi eski usûle dönüş sayılabilir)).

Version 15.0.1-signed 243.7 kB Works with Firefox 15.0a2 and later

Firefox 15 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 72 QIRIMTATARCA
Yüzde 28 Türkçe

Linuks yaki Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri qullanıcılarınıñ Qalabalıqqa Qarış (Blend In) eklentisini qurmaları çoq tevsiye etilir.

-------------------------
Firefox 15 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%72 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%28 Türkiye Türkçesi

Linuks veya Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri kullanıcılarının Kalabalığa Karış (Blend In) eklentisini kurmaları çok tavsiye edilir.

Version 14.0.1-signed 238.6 kB Works with Firefox 14.0a2 and later

Firefox 14 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 71,3 QIRIMTATARCA
Yüzde 28,7 Türkçe

Linuks yaki Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri qullanıcılarınıñ Qalabalıqqa Qarış (Blend In) eklentisini qurmaları çoq tevsiye etilir.

-------------------------
Firefox 14 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%71,3 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%28,7 Türkiye Türkçesi

Linuks veya Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri kullanıcılarının Kalabalığa Karış (Blend In) eklentisini kurmaları çok tavsiye edilir.

Version 13.0.1-signed 234.5 kB Works with Firefox 13.0a2 and later

Firefox 13 içün yañartılğandır.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 70,6 QIRIMTATARCA
Yüzde 29,4 Türkçe

Linuks yaki Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri qullanıcılarınıñ Qalabalıqqa Qarış (Blend In) eklentisini qurmaları çoq tevsiye etilir.

-------------------------
Firefox 13 için güncellenmiştir.

Tercüme İlerlemesi:
%70,6 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%29,4 Türkiye Türkçesi

Linuks veya Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri kullanıcılarının Kalabalığa Karış (Blend In) eklentisini kurmaları çok tavsiye edilir.

Version 12.0.1-signed 231.4 kB Works with Firefox 12.0a2 and later

Firefox 12 içün yañartıldı.

Tercime Teraqqiyatı:
Yüzde 70,2 QIRIMTATARCA
Yüzde 29,8 Türkçe

Linuks yaki Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri qullanıcılarınıñ Qalabalıqqa Qarış (Blend In) eklentisini qurmaları çoq tevsiye etilir.

-------------------------
Firefox 12 için güncellendi.

Tercüme İlerlemesi:
%70,2 Kırım Türkçesi (Kırım Tatarcası)
%29,8 Türkiye Türkçesi

Linuks veya Makintoş üzerinde Firefox 4 ve üzeri kullanıcılarının Kalabalığa Karış (Blend In) eklentisini kurmaları çok tavsiye edilir.