ngohaibac

About me

Developer Information
Name ngohaibac
User since May 27, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Plugin này rất thuận tiện cho tôi khi dùng Firefox.

Tôi đang dùng Ubuntu, có nhiều vấn đề với lựa chọn phần mềm gõ tiếng Việt. Hiện tại các bộ gõ dựa trên ibus tuy nhiên k gõ dc trên nhiều ứng dụng (ibus-unikey có trục trặc với ibus 1.3), do đó chuyển sang x-unikey 1.0.4 tuy nhiên khi gõ ở Firefox gặp vấn đề với bộ gõ này.

Cảm ơn các bạn lần nữa.

This review is for a previous version of the add-on (20080728.366). 

Bookmarks Menu Tool Button

Rated 5 out of 5 stars

Very handy Add-on, I love this so much since I can easily browse my bookmarks just by clicking on my toolbar or wherever I place that button.

Thank you so much for that.