Eleven8X

About me

Developer Information
Name Eleven8X
User since May 17, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

AVIM đã hỗ trợ FF3.0 rồi. Mừng ghê! Đang thử phiên bản mới nhất. Phím tắt mới xung đột với ABP, mà sao phải đổi? Cái cũ xài tốt mà (Alt + O, Alt + S...). Vẫn chưa gõ trong gmail được. Mudim thì có thể, nhưng nó gõ nhiều khi cà giựt lắm!

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

Mudim

Rated 5 out of 5 stars

Extension này rất hữu ích, hi vọng tác giả sẽ tiếp tục phát triển nó dài dài. Cảm ơn!

This review is for a previous version of the add-on (0.8.125).