Hay Rated 5 out of 5 stars

1 plugin tuyệt vời. Hoạt động rất tốt. Nhưng mong tác giả sửa đổi thêm phần lựa chọn. Phần lựa chọn chiếm quá nhiều không gian, cho những 4 kiểu gõ trong khi thực tế 1 người chỉ quen với 1 kiểu gõ mà mình ưa thích.

This review is for a previous version of the add-on (20080224.118). 

Re: Hay

Nếu bạn đang sử dụng Firefox 3, xin cài đặt phiên bản mới của AVIM. Phiên bản mới có giao diện gọn gàng.

Rated 4 out of 5 stars

Nhưng dúng là AVIM không hoạt động khi soạn thảo mail. Tác giả ơi! khắc phục được không?????

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

Re: Gmail

Phiên bản mới hỗ trợ các trang soạn thảo e-mail, như là Gmail, Yahoo! Mail, v.v.

Rated 5 out of 5 stars

Chờ mãi mới ra bản tương thích version 3.*. Mình đang dùng Ubuntu mà gõ tiếng Việt bí quá, SCIM cứ bị làm sao ấy. May mà có AVIM

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

Rated 5 out of 5 stars

AVIM đã hỗ trợ FF3.0 rồi. Mừng ghê! Đang thử phiên bản mới nhất. Phím tắt mới xung đột với ABP, mà sao phải đổi? Cái cũ xài tốt mà (Alt + O, Alt + S...). Vẫn chưa gõ trong gmail được. Mudim thì có thể, nhưng nó gõ nhiều khi cà giựt lắm!

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

Phím tắt

Hiện có các phím tắt này:
• Ctrl+Alt+V để bật/tắt AVIM
• Ctrl+: để chuyển qua kiểu gõ trước
• Ctrl+; để chuyển qua kiểu gõ sau
• Ctrl+Alt+S để bật/tắt chế độ kiểm tra chính tả
• Ctrl+Alt+; để chọn bỏ dấu kiểu mới/cũ

Need Instruction Rated 4 out of 5 stars

Does this work in Gmail? I also need the end-user instructions badly. I saw the bar at the bottom of Firefox but cannot get it to work. Please help! Thanks.

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

Gmail

Newer versions of this extension recognize Gmail’s Compose page now. For detailed usage instructions, see http://www.1ec5.org/software/avim/ .

Rất tiện lợi !! Rated 5 out of 5 stars

Cám ơn bạn đã viết addons này, rất tiện lợi khi gõ tiếng Việt, đặc biệt khi bạn dùng Cáo Lửa trên máy không có UNI hay những phần mềm gõ tiếng Việt khác.
Mình có một đề nghị, nếu bạn có thể giúp mình gõ tiếng Việt được với Scribefire bằng AVIM thì không còn gì bằng. Một đề nghị thứ hai là, bạn có thể rút ngắn AVIM lại không, vì nó quá tốn không gian trên thanh trạng thái.Mình đã dùng OganizeStatusbar để xóa bớt những addons khác trên statusbar rồi, nhưng AVIM vẫn khá tốn chỗ . Chúc bạn có thêm những codes hay mới.
Thân.

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

ScribeFire

Phiên bản mới hỗ trợ ScribeFire (trừ khi tách nó ra cửa sổ riêng) và không còn tốn nhiều chỗ vì chỉ có một nút nhỏ trên thanh trạng thái. (Bấm nút đó thì sẽ thấy menu đầy đủ.)

Rất tiện lợi !! Rated 5 out of 5 stars

Cám ơn bạn đã viết addons này, rất tiện lợi khi gõ tiếng Việt, đặc biệt khi bạn dùng Cáo Lửa trên máy không có UNI hay những phần mềm gõ tiếng Việt khác.
Mình có một đề nghị, nếu bạn có thể giúp mình gõ tiếng Việt được với Scribefire bằng AVIM thì không còn gì bằng. Cám ơn.

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

Need Instructions Rated 5 out of 5 stars

Excellent Software. Where Can I find the instruction?

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

Re: Need Instructions

English: http://www.1ec5.org/software/avim/#usage
Vietnamese: http://www.1ec5.org/software/avim/index.vi.html#usage

Very good Rated 4 out of 5 stars

I find it very convenient. Thank you very much for this creation. Perhaps, you should give a shortcut key to switch on and off vietnamese input

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

Shortcut keys

Newer versions of the extension use Ctrl+Alt+V (Cmd+Opt+V on the Mac) to toggle AVIM on and off.

Em đã dùng. Rated 2 out of 5 stars

plugin tuyệt vời, nhưng nó cứ hiện ở thanh Status bar, vướng quá. Ctr+O là phím tắt mở file của FireFox, Option của AVIM bị disable, không tùy chỉnh được.

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

Phím tắt

Xin cài đặt phiên bản mới; nó dùng Ctrl+Alt+V để bật/tắt và không tốn chỗ đến độ.