Rated 1 out of 5 stars

thực sự thì tại sao tôi phải dùng nó nếu tôi có unikey

This review is for a previous version of the add-on (20080728.334). 

Unikey

Nếu Unikey chạy được trên máy của bạn thì tốt – không có lý do nào sử dụng phần mở rộng này. Mặc dù bạn có thể dùng Unikey, có nhiều người không cài nó được trên máy của họ, vì Unikey không chạy trên tất cả mọi hệ điều hành.