Rated 5 out of 5 stars

Most of Firefox themes are not only nice looking but also making hard to read top panel hard to read.
This one is not only cute and funny but it's not interfering with app GUI. Nice work!

Większość motywów Firefoksa nie tylko ładnie wygląda ale również powoduje, że górny panel staje się mało czytelny.
Ten motyw jest uroczy i zabawny i nie wpływa na czytelność interfejsu aplikacji. Dobra robota!

Rated 5 out of 5 stars

I like it !!

Rated 5 out of 5 stars

wow

Rated 5 out of 5 stars

Bueno

Rated 5 out of 5 stars

This is brilliant & fun :-D

Rated 5 out of 5 stars

This is really cute!

Rated 5 out of 5 stars

what a hoot!

Dog lover, . . .but perfect Rated 5 out of 5 stars

The cuteness, warmth & colors are purrrrfect. Thank you.