NGUYỄN HỮU NGHĨA

About me

Developer Information
Name NGUYỄN HỮU NGHĨA
User since February 8, 2012
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

In a little more detail...

Ổ khóa zin theo xe của SH, DYLAN, PS, @ (made in ITALY) có độ

bền không thể bàn cải, nhưng yếu điểm là ở ruột khóa được thiết

kế bằng lá nhíp - Nên khi gặp phải đoản (vam) đúng cự ly & đủ

kích thước thì không chịu được 05 giây thời gian. Sau 04 năm

nghiên cứu và thử nghiệm CƠ SỞ KHÓA NGHĨA đã sản xuất ra

ruột khóa OKN dùng thay thế cho các ruột khóa theo xe có thể bị

bẻ khóa dể dàng.


► Ruột khóa chống trộm OKN ( 2006) đã khắc phục
được yếu điểm trên

My Reviews

No add-on reviews yet.