Rated 4 out of 5 stars

بسیار عالی.
متاسفانه به روز رسانی نشده و خیلی از واژه‌ها ناقص است