Rated 4 out of 5 stars

بسیار عالی.
متاسفانه به روز رسانی نشده و خیلی از واژه‌ها ناقص است

This review is for a previous version of the add-on (1.2). 

آخرین نسخه از واژه نامه به روز فارسی استفاده میکند لطفا آپدیت کنید