kaio2000

About me

Developer Information
Name kaio2000
User since April 27, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Mudim

Rated 5 out of 5 stars

I find this extension very useful. It run fast even in WYSIWYG editor like fckeditor. Now I can type Vietnamese everywhere. Just one note to author: I don't like the skin "light"

This review is for a previous version of the add-on (0.5.22). 

AVIMenu

Rated 5 out of 5 stars

Tôi tìm avim extension và thấy 3 kết quả, của 3 người làm nhưng chức năng thì giống nhau. Tại sao các bạn không hợp tác với nhau nhỉ. Dù sao thì cũng cám ơn các bạn. Bản này mới nhất và giao diện có vẻ thân thiện hơn. Rate 5*