Rated 1 out of 5 stars

Això no és reconegut en cap àmbit científic de caire lingüístic. Aquest és el respecte que teniu per la nostra llengua? Una inventada?