Vullc la pàgina al Valencià Rated 5 out of 5 stars

Molt bona la traducció. Moltes gràcies.
Però tinc una pregunta: ¿Per què n'hi ha una traducció tant de Mozilla com de Thunderbird al valencià pero no tenim la pàgina oficial traduida en la nostra llengua? Te poc de sentit, no?¿ Algú em podria solucionar la qüestió.
Gràcies.

This review is for a previous version of the add-on (2.0.1).