Icon of Tangobird

Tangobird 2.9.1

by Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.