chihuongbk

About me

Developer Information
Name chihuongbk
User since June 28, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rated 4 out of 5 stars

Nhưng dúng là AVIM không hoạt động khi soạn thảo mail. Tác giả ơi! khắc phục được không?????

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

AVIM

Rated 5 out of 5 stars

Chờ mãi mới ra bản tương thích version 3.*. Mình đang dùng Ubuntu mà gõ tiếng Việt bí quá, SCIM cứ bị làm sao ấy. May mà có AVIM

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66).