Latviešu valodas pareizrakstības pārbaudes vārdnīca Version History

9 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 1.0.0 323.0 kB Works with Firefox 2.0 - 38.0, Mobile 1.1 - 38.0, SeaMonkey 1.1a - 2.35, Thunderbird 2.0 - 38.0

Dictionary converted to UTF8 plus introduced HunSpell functionality

Version 0.9.6 638.8 kB Works with Firefox 2.0 - 27.0, Mobile 1.1 - 27.0, SeaMonkey 1.1a - 2.24, Thunderbird 2.0 - 27.0

Version 0.9.5 635.9 kB Works with Firefox 2.0 - 23.0, Mobile 1.1 - 23.0, SeaMonkey 1.1a - 2.20, Thunderbird 2.0 - 23.0

Versija 0.9.5 no 0.9.4 atšķiras tikai ar Firefox for Mobile (Fennec) atbalstu.

Version 0.9.4 635.9 kB Works with Firefox 2.0 - 4.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b3, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

Version 0.9.3 643.1 kB Works with Firefox 2.0 - 4.0b12, SeaMonkey 1.1a - 2.1b3, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

Šobrīd pēdējā stabilā versija.// Current stable release

Pilna informācija par projektu // Full info at http://dict.dv.lv/home.php?prj=lv

Version 0.8.2 688.1 kB Works with Firefox 2.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0 - 3.1a1pre

Version 0.7.4.1 819.2 kB Works with Firefox 2.0 - 3.6a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a3, Thunderbird 2.0 - 3.0b2pre

Atjauninājums, lai vārdnīca strādātu ar jaunākajām Firefox izstrādes versijām

Version 0.7.4 819.2 kB Works with Firefox 2.0 - 3.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Jauna versija.
Izmaiņas:
- mainīti afiksu nosaukumi,
- pievienoti jauni vārdi,
- citi kļūdu labojumi.

Version 0.7.3.2 840.7 kB Works with Firefox 2.0b1 - 3.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0a1 - 3.0a1

Updated for compatability with 3.0.*