Rated 5 out of 5 stars

Cám ơn bạn đã viết addons này, rất tiện lợi khi gõ tiếng Việt, đặc biệt khi bạn dùng Cáo Lửa trên máy không có UNI hay những phần mềm gõ tiếng Việt khác.
Mình có một đề nghị, nếu bạn có thể giúp mình gõ tiếng Việt được với Scribefire bằng AVIM thì không còn gì bằng. Một đề nghị thứ hai là, bạn có thể rút ngắn AVIM lại không, vì nó quá tốn không gian trên thanh trạng thái.Mình đã dùng OganizeStatusbar để xóa bớt những addons khác trên statusbar rồi, nhưng AVIM vẫn khá tốn chỗ . Chúc bạn có thêm những codes hay mới.
Thân.

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

Phiên bản mới hỗ trợ ScribeFire (trừ khi tách nó ra cửa sổ riêng) và không còn tốn nhiều chỗ vì chỉ có một nút nhỏ trên thanh trạng thái. (Bấm nút đó thì sẽ thấy menu đầy đủ.)