Đặng Lê Phương

About me

Developer Information
Name Đặng Lê Phương
User since January 2, 2016
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

VivaldiFox

tuyệt vời Rated 5 out of 5 stars

mong Tim Nguyen làm thêm nhiều tiện ích hay nữa, cảm ơn nhiều.

Adguard AdBlocker

Rated 5 out of 5 stars

This review is for a previous version of the add-on (2.5.11).