Axes

About me

Developer Information
Name Axes
User since March 5, 2007
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

AVIM

Rất tiện lợi !! Rated 5 out of 5 stars

Cám ơn bạn đã viết addons này, rất tiện lợi khi gõ tiếng Việt, đặc biệt khi bạn dùng Cáo Lửa trên máy không có UNI hay những phần mềm gõ tiếng Việt khác.
Mình có một đề nghị, nếu bạn có thể giúp mình gõ tiếng Việt được với Scribefire bằng AVIM thì không còn gì bằng. Một đề nghị thứ hai là, bạn có thể rút ngắn AVIM lại không, vì nó quá tốn không gian trên thanh trạng thái.Mình đã dùng OganizeStatusbar để xóa bớt những addons khác trên statusbar rồi, nhưng AVIM vẫn khá tốn chỗ . Chúc bạn có thêm những codes hay mới.
Thân.

This review is for a previous version of the add-on (20061001). 

AVIM

Rất tiện lợi !! Rated 5 out of 5 stars

Cám ơn bạn đã viết addons này, rất tiện lợi khi gõ tiếng Việt, đặc biệt khi bạn dùng Cáo Lửa trên máy không có UNI hay những phần mềm gõ tiếng Việt khác.
Mình có một đề nghị, nếu bạn có thể giúp mình gõ tiếng Việt được với Scribefire bằng AVIM thì không còn gì bằng. Cám ơn.

This review is for a previous version of the add-on (20061001).