voz redirect remover 10

by kukung

Loại bỏ bảng thông báo chuyển hướng link để anh em vozer chém gió hiệu quả hơn :gach:

This add-on has been preliminarily reviewed by Mozilla. Learn more