tuyệt vời Rated 5 out of 5 stars

mong Tim Nguyen làm thêm nhiều tiện ích hay nữa, cảm ơn nhiều.