Bra! Rated 5 out of 5 stars

Förut var det jättesvårt att läsa artiklar på sydsvenskan. Det kom upp nån stor skylt ivägen.

Nu går det hur bra som helst!

This review is for a previous version of the add-on (initial.rev35).