rozet 0.1  No Restart

by atakanau

ekşi sözlük sima degistirme eklentisi.
eksi sozluk modifier.

This add-on has been preliminarily reviewed by Mozilla. Learn more