Rated 4 out of 5 stars

سلام با عرض تشکر
اما یک نکته مهم!
با مشاهده فایل fa.dic در پوشه dictionaries به این نکته بر خوردم که:
خیلی از اضافاتی که در دیکشنری فارسی موجود است و به صورت چسبان آخر آمده از دید فارسی نویسی اشتباه به حساب آمده و می‌بایست حذف گردد.
در این صورت حجم فرهنگ لغات به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده و باعث می‌شود سرعت بالا آمدن برنامه نیز بیشتر و بهتر شود.

This review is for a previous version of the add-on (1.0).