Rated 5 out of 5 stars

Aby wyświetlić obraz tła należy dodać:

html {
background: url(http://img11.nnm.me/1/9/4/2/8/8695f4c679dfad1fc0561397596.jpg) no-repeat center center fixed;
background-size: cover;
}
body {
background:none!important;
}

w polu Custom CSS.