524 reviews
  • Je to vynikajúci doplnok a už dlho som takéto niečo potreboval. Len je škoda, že na niektorých stránkach to prestáva reagovať a presný výber sa nedá spraviť ale iba whole page čož je škoda
  • 不能截取整个网页,忽悠人的,点击截取整个网页都是截取当前页面,郁闷。
    另外,怎么取消截图,难道点了截图就不能取消?也没有快捷键
  • It's name pretty much says it all. It's easy and takes screenshots perfectly! Love how simple it is to use.
  • 能用,但长的网页怎么也无法全屏截取,只能用在小网页上
  • It's too good to use. i like this very much,
  • good
  • 好好用