من و متعه ام Rated 5 out of 5 stars

میتونید با استفاده از این آدرس، بدون هیچ افزونه ای به فلیکر دسترسی داشته باشید :
http://www.flickr.mud.yahoo.com
دقت کنید که سه تا دبلیو لازمه