Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • New Tab Override (WebExtension)

  New Tab Override (WebExtension)

  New Tab Override brings back the ability to change the page which is shown when opening a new tab.

  101.401 χρήστες

 • Impulse Blocker

  Impulse Blocker

  Block distracting websites when you are browsing the web. You can list websites that you don't want to visit in the settings. You can pause or turn off the blocker quickly. Completely open source.

  6.904 χρήστες

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  13.326 χρήστες

 • Tab Reloader (page auto refresh)

  Tab Reloader (page auto refresh)

  An easy-to-use tab reloader with custom reloading time settings for individual tabs

  34.656 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  225.604 χρήστες

 • SingleFile | Save a page as a single HTML file

  SingleFile | Save a page as a single HTML file

  Save a complete page (with stylesheets, images, etc.) as a single HTML file

  12.417 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  151.137 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  30.956 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • Tabby - Window & Tab Manager

  Tabby - Window & Tab Manager

  Tabby helps you manage a lot of windows and tabs easily; it can help you open, close, move, pin, and do many other things on tabs and windows quickly. With Tabby, you can even save all you windows and tabs for later with just one click!

  1.883 χρήστες

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements from URLs.

  9.696 χρήστες

 • Weather Extension

  Weather Extension

  The best way to see the weather right in your browser. Easier than looking outside!

  12.917 χρήστες

 • SingleFile | Save a page as a single HTML file

  SingleFile | Save a page as a single HTML file

  Save a complete page (with stylesheets, images, etc.) as a single HTML file

  12.417 χρήστες