Εικονίδιο του Xmarks Sync

Xmarks Sync 4.4.1 Απαιτεί επανεκκίνηση

από Xmarks Inc.

NOTE: Xmarks lives! Learn more at http://blog.xmarks.com . Xmarks is the #1 bookmarking add-on. Keep your bookmarks, passwords and open tabs backed up and synchronized across computers and browsers.