Εικονίδιο του User Agent Switcher

User Agent Switcher 0.7.3.1-signed.1-signed Απαιτεί επανεκκίνηση

από chrispederick

The User Agent Switcher extension adds a menu and a toolbar button to switch the user agent of a browser.