Εικονίδιο του Toggle Mixed Active Content

Toggle Mixed Active Content 2.0

από fredy

An icon that toggles the preference of blocking mixed active content.
Preference Name: security.mixed_content.block_active_content

Αυτό το πρόσθετο έχει επισημανθεί ως πειραματικό από τους προγραμματιστές του