Εικονίδιο του Series Searcher

Series Searcher 1.3.1-signed.1-signed

από MovieSearch

This is quite simple add-on which allows you to search for series title, actor etc. on imdb.com.
download from here movie searcher
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/moviesearcher-v1/

Αυτό το πρόσθετο έχει επισημανθεί ως πειραματικό από τους προγραμματιστές του