Εικονίδιο του Moviesearcher

Moviesearcher 1.3.rev119.1-signed.1-signed

από MovieSearch

This is quite simple add-on which allows you to search for movie title, actor etc. on imdb.com.
View youtube video
www.youtube.com/watch?v=fxWOQlOONYY

Αυτό το πρόσθετο έχει επισημανθεί ως πειραματικό από τους προγραμματιστές του