Εικονίδιο του FxIF

FxIF 0.4.9.1 Απαιτεί επανεκκίνηση

από Christian Eyrich, Ted Mielczarek

View EXIF data in image properties