Εικονίδιο του Fast Video Download

Fast Video Download 5.0.1.48.1-signed.1-signed Απαιτεί επανεκκίνηση

από Applian Technologies

Quickly and easily download video files from popular sites like YouTube, Dailymotion, Break.com, etc. For a more powerful free video recorder, install Freecorder at http://www.freecorder.com.

Αυτό το πρόσθετο έχει επισημανθεί ως πειραματικό από τους προγραμματιστές του