Εικονίδιο του Anti-Aliasing Tuner

Anti-Aliasing Tuner 15.11.01.01 Απαιτεί επανεκκίνηση

από Nag. MATSUI

Anti-Aliasing Tuner for Direct2D/DirectWrite Text Rendering