Pógódnośćo swóje dožywjenje

Kak se wam Saved Password Editor spódoba?
Žedne pógódnośenja

Toś ten dodank znjewužywanja dla k wěsći daś

Jolic se toś ten dodank pśeśiwo směrnicy Mozilla za dodanki pśejźo abo ma problemy z wěstotu abo priwatnosću, dajśo pšosym Mozilla toś te problemy z pomocu toś togo formulara.

Pšosym njewužywajśo toś ten formular, aby programowe zmólki abo žycenja za nowymi funkcijami dodanka k wěsći dał; toś ta rozpšawa se na Mozilla a nic na wuwijarja dodanka pósćelo.

Zachyśiś