Symbol von Türkçe İmla Denetimi

Türkçe İmla Denetimi 1.3

von Harun Reşit Zafer

Türkçe imla denetimi için kapsamlı ve güncel sözlüklere sahip Firefox eklentisi.

A Firefox extension containing comprehensive and up to date dictionaries for Turkish spell-checking.