Symbol von Polski slownik poprawnej pisowni

Polski slownik poprawnej pisowni 1.0.20150616  Kein Neustart

von marcoos, Leszek Życzkowski

Polski słownik poprawnej pisowni dla Firefoksa, Thunderbirda i SeaMonkey.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung