Përkthim Shqip_Firefox Bewertet mit 5 von 5 Sternen

E përdor shumë shfletuesin e Firefox dhe mund të them që përkthimi në gjuhën Shqipe është shumë i mirë dhe shumë Shqip :) Firefox në Shqip e përdor në 2 sisteme: Ubuntu dhe Windows dhe në të dyja është OK. Faleminderit Mozilla

Diese Bewertung wurde für eine vorherige Version des Add-ons (18.0) abgegeben.