Symbol von Svenska Fria Ordlistan

Svenska Fria Ordlistan 1.17

von Göran Andersson

Ett verktyg för stavningskontroll. Ordlistan har utvecklats ideellt utan stöd från de språkvårdande institutionerna. Använd den på egen risk.