Symbol von Elementary Theme

Elementary Theme 2.3.4

von xeeew

The official Firefox theme of the Elementary Project

http://www.elementary-project.com/