Icon of Fjalori shqip

Fjalori shqip 1.8.2

af apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.