Versionshistorik for Cybertrust Deviceid Importer

4 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 2.0.2 6.5 kB Virker med Firefox til Android 19.0 - 25.*, Mobilen 5.0 - 10.*

Version 2.0 6.4 kB Virker med Firefox til Android 19.0 - 22.*, Mobilen 5.0 - 10.*

Version 1.0 3.1 kB Virker med Mobilen 5.0 - 10.*

Version 0.1 3.1 kB Virker med Mobilen 5.0 - 10.*